неделя, 23 март 2008 г.

Съвест

Цитирам ForTheNature.org:

Само преди дни министърът на околната среда и водите отказа да подпише заповед за спиране на незаконното строителство в Национален парк и защитена зона Рила. Министърът се опита за оправдае строежа в отговор на въпрос, зададен му от народния представител Н.Христов: 

"Имайки предвид общественото предназначение и напредналата фаза на напредване на обекта и естеството на допуснатите нарушения, както и практическата невъзможност за възстановяване на предишното състояние, считам за нецелесъобразно  прилагането на принудителни мерки като спиране на строителството и предписания за разрушаване на вече построеното."

Няма коментари: