петък, 14 март 2008 г.

рекламни послания
Те печатат Вашите мечти...
Виждам го като tagline на бъдеща холивудска продукция. Beware!
(сценарият ще бъде добавен на по-късен етап:)